オペラ作曲家別索引

オペラ対訳完成

その他対訳完成

対訳一部完成

このサイトについて

アクセス数

  • 今日  -
  • 昨日  -
  • 累計  -

翻訳エンジン


bose_soundlink_color_iiAKT I


Scene 1

(En Stue i Jeronimus' Hus. Leander og Henrik sovende, hver i sin Alkove. Henrik snorker.)

LEANDER
(vaagner, sæ sig paa Sengekanten, gabe)
Aa ja, aa ja, ja, ja!
U-ha! Mit arme Hoved!

(klokken slår fem.)

Gud ved, hvor længe jeg i Dag har sovet?
Fem!
Henrik! Kom frem, kom frem!
Klokken er fem!

HENRIK
(i Søvne)
Saa er det alt for tidligt at gaa hjem.

LEANDER
Det Asen!
Der ligger han i hele Maskestadsen
og sover, ret saa fast han orker.
Hør, hvor han snorker!

(strækker sig og vil rejse sig, men opgiver det)

Min Gud! Jeg gider ikke rørt et Lem!
Henrik, kom frem! Henrik!

HENRIK
Javel, Mamsel!

(Frem paa Gulvet i Søvne)

Spil op Kotillonen!
Det er ikke den!
Ja, der er Tonen.
Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la- la-la,
tra-la-la-la-la, tra-la-la!

(Søgende og gribende efter en usynlig kvinde, lysser paa Fingeren og teer sig meget erotisk.)

LEANDER
Han er gal, han er gal,
Han er dansegal!

HENRIK
Tra-la-la,
tra-la-la-la-la!

(Leander gi'er ham et Ørefigen. Henrik gnider sig heftigt i Hovedet)

LEANDER
Det var ret!
Saadan en Piruet
klarer dit Aandedræt,
gør dig vaagen, kvik og let.
Nu adret!
Hent mig min Slobrok,
lad det ske i en Hast!

(Henrik ud)

Se, hvor bag min Vindveslem
Aftensolen pibler frem!
Hvilken kuriøs Kontrast!
Skønne Sol, fra din Pol,
som et muntert Ojekast,
skælmsk, paa Klem,
skotter du hen til min Seng.

HENRIK
(ind med Slaabrokken og i Lakajfrakke)
Hvad er Klokken, Herre?

LEANDER
Fem!

HENRIK
Om Morgnen, Herre?

LEANDER
Nej, om Aftnen, Dreng!

HENRIK
I - hihi - spøger, Herre;
men Jer Spøg er slem.

LEANDER
(aabner Skodderne)
Se selv, du Søvnetryne.

HENRIK
Herre! Herre! Hov! Hov!
Jeg synes ogsaa, jeg er noget flov.

LEANDER
Da bliver du dog snydt For Middagsmaden,
til Klokken otte maa vi vare klar
til Maskaraden.

HENRIK
Ak, er det sandt?
Skal vi derhen igen?
Jeg giver alle aarets Middagsmader
for en af Grønnegades Maskarader.
Ak, er det sandt?
Skal vi derhen igen?
Men - hvad siger Jeres Fader?

LEANDER
Ak, Henrik! Henrik!

HENRIK
Herre!

LEANDER
Jeg er forlibt!

HENRIK
Desbedre!

LEANDER
Nej, desværre!

HENRIK
Hvad nu? hm!

LEANDER
Nej, desværre!

HENRIK
Da Jeres Fader netop vil
bortgifte Jer,
er det jo Jeres Pligt just at forlifte Jer.

LEANDER
Se denne Ring!
Og hør saa, hvad der hændte.
I Gaar - det var kort, før Dansen endte,
traf jeg en Dame, som jeg ikke kendte.
Vi bytted Ringe med hinanden.
Og - ak! - den Pige, jeg har Ringe skiftet med,
er ikke den,
min Far vil ha mig giftet med.

HENRIK
Det var som Fanden!

LEANDER
Jeg har jo aldrig set
Hr. Leonards Datter.
Men jeg har set -
o, Henrik! mon du fatter,
hvad Kærlighed er for en sælsom Ting?
Søde Ring!

(Kysser den)

HENRIK
Han gaar i Taaget!

(Højt)

Jo, Kærlighed, det er - det er en Ting -
det er - som jeg vil sige,
Snue eller Sting;
det er et Intet, skønt det synes noget.

LEANDER
Nej, Henrik! Kærlighed. er Noget, som -

HENRIK
Naa, Herre!

LEANDER
som -

HENRIK
Ud med Sproget!

LEANDER
...som man aldeles ikke kan begribe.

HENRIK
Aa jo, saa meget kan jeg dog forstaa,
at den har bragt Jer i en bandsat Knibe.
Ved Herren vel,
hvad her vil Følge paa?

LEANDER
Ak, Henrik!

HENRIK
Herre! Er I fra Forstanden?
l har love: Jer til en og forlovet
Jer med en anden.

LEANDER
Men Henrik dog!

HENRIK
Vil Herren ej forsmaa,
saa skal jeg vise, hvordan det vil gaa,
ved et Par udtryksfulde Fager
i tre smaa Akter.

(agerer)

Først kommer, fæ! og fus,
Monsør Jeronimus:
"Tvi dig, du sulten Lus!
Du, som i Sus og Dus
øder din Faders Krus
paa en gemen Kantusse,
som du i en Rus
traf paa et Jomfruhus
hos Madam Dus."
Frem trær Hr. Leonard
med net og zirlig Art:
"I har forser Jer svart!
Tænke sig: i slig en Fart
løbe fra Kant og klart,
tinglyst og aabenbart!
Sligt er dog alt for rart!
Kan I faa det forsvart?
Vi skal det prøve snart.
Intet er spaa."

Saa kommer nok saa net
Jomfruen - med Falset:
"Papa! O, sig mig det!
Er jeg da abort saa slet,
vanskabt og incomplet,
at han kan have Ret,
ha' Ret til at slaa op med et?
Se denne Taareplet
her paa mit Tai-Toi-let!
Har jeg forgæves grædt, - ja grædt?
Papa, o, sig mig det!"

Saa er jeg Tamperret:
"Rector Magnificus
og Professoribus
kender for Ret:
Saasom og eftersom
Seigneur Leander, som
under den femte Marts
tilskrev Hr. Leonards
Datter om ægtepagt,
for Consistorium
intet har forebragt,
hvorved en slig Kontrakt
kan sættes ud af Magt,
saa er vor Dom:
At Matrimonium inden
tre Ugers Rum,
fra denne Dom er sagt,
bliver tilendebragt.
Hvis ikke, skal med Magt
Indstævnte blive lagt
under Arrest og Vagt.
I Consistorium,
Datum ut supra." Bum!
Herre! I staar saa stum!

LEANDER
Henrik! Hvor er du dum!
Lad kun hundred Gange
hundred Gange den Besværlighed,
som din Komedie kan tegne,
ned paa mig regne.
Jeg skal ej segne,
selv i Døden ikke blegne.
Jeg vandrer i et Lys af Herlighed.
Saadan er Kærlighed!

HENRIK
Ja, det er noget, som ikke jeg begriber.
Men, hvordan det saa niber eller kniber,
paa Maskaraden maa vi da igen.

LEANDER
Paa Maskaraden venter hun sin Ven.

HENRIK
Ja, jeg har ogsaa lovet mig derhen;
jeg ventes ogsaa af en hel Kohorte.

LEANDER
Af hvilken Sorte?

HENRIK
Ej, Hetze! af de fine!

Bormesters Stine.
Hun er saa smuk, endskønt hun har en Vorte.
Else Skoleholders Dorte;
Ej, Herre! hun er af de fine!
Item, item: Per Salemagers Trine. -
Nej, det er sandt, hun bliver borte,
hun har forlovet sig med en Bierfidler;
altsaa: Bormesters Stine med en Vorte.
Else Skoleholders Dorte;
item: diverse andre, som lever af deres Midler.

LEANDER
Ja, det er sandt!
Det sidste er fornemme.

HENRIK
Tys! Tys! Der er Fruen!

Scene 2

MAGDELONE
Er der nogen hjemme?
Min hjerte Søn! Hvordan gik Maskaraden?

LEANDER
Saa Mama ved - ?

MAGDELONE
Jeg hørte det paa Gaden.
Kan gamle Koner ogsaa komme der?

LEANDER
Ja, ja, der er Indgang for enhver.

MAGDELONE
Ifald det Ord, min Søn, kan staa til Troende,
saa kender jeg en saadan gammel Kone,
som endnu ej har traadt sit
Danselær af Skoene.

LEANDER
Qg denne gamle Kone?

MAGDELONE
Er -

HENRIK
(afsides)
Ih, du hellige Abelone!

LEANDER
Er - ?

MAGDELONE
Din Moder, Magdelone.

LEANDER
Se, se!
Men, med Forlov, kan Mama danse?

MAGDELONE
Om jeg kan danse?
Jeg kunde svare dig med en Romance.

(singer og danser)

En Cinquepas, en Galliard,
den har jeg lært at træde,
og lader se min Kunst og Art,
I andre skulle kvæde.

HENRIK, LEANDER
(afsides)
Hun lader se sin Kunst og Art,
det er baade til at le og græde!

MAGDELONE
Da jeg var ung,
var Dans min største Glæde.
En Polskdans var mig ingenting,
en Ungarsk hvirvled jeg omkring,
en Skotsk jeg skar med Skørters Sving
og Hop á la Campagne.
Men fremfor alt jeg traadte let
en Rigaudon, en Menuet,
en Contretemps, en Passepied,
og skal det vare, kan jeg
endnu Folie d'Espagne.

HENRIK
(afsides)
Se her Folie d'Espagne!

LEANDER
Se, se! Folie d'Espagne!

MAGDELONE
Folie d'Espagne med din Fod
skal spilles, som du triner
til Skriftestol at gøre Bod
med gravitetske Miner.

LEANDER, HENRIK
Ha, ha! Ha, ha! Den Spas er god.
Hun tripper, og hun triner,
og slaar paa Tromme med sin Fod,
mens vi staar her og hviner!

MAGDELONE
Men skønt den dølger stolt sit Mod
bag Ærbarheds Gardiner,
den røber dog et heftigt Blod
og Kærlighedens Piner.

HENRIK
Ak, gode Frue! Nok en Folie!
Nok en Folie, nok en Folie!

MAGDELONE
Folie d'Espagne med din Fod
skal spilles, som du triner...

HENRIK
Ak, du dejlige Folie!
Tra-la-la-la, tra-la!

MAGDELONE
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la!

MAGDELONE
Folie d'Espagne!
Tra-la-la-la-la-la-la!

HENRIK
Tra-la-la-la-la-la!
Folie, Folie d'Espagne!
AKT I


Scene 1

(En Stue i Jeronimus' Hus. Leander og Henrik sovende, hver i sin Alkove. Henrik snorker.)

LEANDER
(vaagner, sæ sig paa Sengekanten, gabe)
Aa ja, aa ja, ja, ja!
U-ha! Mit arme Hoved!

(klokken slår fem.)

Gud ved, hvor længe jeg i Dag har sovet?
Fem!
Henrik! Kom frem, kom frem!
Klokken er fem!

HENRIK
(i Søvne)
Saa er det alt for tidligt at gaa hjem.

LEANDER
Det Asen!
Der ligger han i hele Maskestadsen
og sover, ret saa fast han orker.
Hør, hvor han snorker!

(strækker sig og vil rejse sig, men opgiver det)

Min Gud! Jeg gider ikke rørt et Lem!
Henrik, kom frem! Henrik!

HENRIK
Javel, Mamsel!

(Frem paa Gulvet i Søvne)

Spil op Kotillonen!
Det er ikke den!
Ja, der er Tonen.
Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la- la-la,
tra-la-la-la-la, tra-la-la!

(Søgende og gribende efter en usynlig kvinde, lysser paa Fingeren og teer sig meget erotisk.)

LEANDER
Han er gal, han er gal,
Han er dansegal!

HENRIK
Tra-la-la,
tra-la-la-la-la!

(Leander gi'er ham et Ørefigen. Henrik gnider sig heftigt i Hovedet)

LEANDER
Det var ret!
Saadan en Piruet
klarer dit Aandedræt,
gør dig vaagen, kvik og let.
Nu adret!
Hent mig min Slobrok,
lad det ske i en Hast!

(Henrik ud)

Se, hvor bag min Vindveslem
Aftensolen pibler frem!
Hvilken kuriøs Kontrast!
Skønne Sol, fra din Pol,
som et muntert Ojekast,
skælmsk, paa Klem,
skotter du hen til min Seng.

HENRIK
(ind med Slaabrokken og i Lakajfrakke)
Hvad er Klokken, Herre?

LEANDER
Fem!

HENRIK
Om Morgnen, Herre?

LEANDER
Nej, om Aftnen, Dreng!

HENRIK
I - hihi - spøger, Herre;
men Jer Spøg er slem.

LEANDER
(aabner Skodderne)
Se selv, du Søvnetryne.

HENRIK
Herre! Herre! Hov! Hov!
Jeg synes ogsaa, jeg er noget flov.

LEANDER
Da bliver du dog snydt For Middagsmaden,
til Klokken otte maa vi vare klar
til Maskaraden.

HENRIK
Ak, er det sandt?
Skal vi derhen igen?
Jeg giver alle aarets Middagsmader
for en af Grønnegades Maskarader.
Ak, er det sandt?
Skal vi derhen igen?
Men - hvad siger Jeres Fader?

LEANDER
Ak, Henrik! Henrik!

HENRIK
Herre!

LEANDER
Jeg er forlibt!

HENRIK
Desbedre!

LEANDER
Nej, desværre!

HENRIK
Hvad nu? hm!

LEANDER
Nej, desværre!

HENRIK
Da Jeres Fader netop vil
bortgifte Jer,
er det jo Jeres Pligt just at forlifte Jer.

LEANDER
Se denne Ring!
Og hør saa, hvad der hændte.
I Gaar - det var kort, før Dansen endte,
traf jeg en Dame, som jeg ikke kendte.
Vi bytted Ringe med hinanden.
Og - ak! - den Pige, jeg har Ringe skiftet med,
er ikke den,
min Far vil ha mig giftet med.

HENRIK
Det var som Fanden!

LEANDER
Jeg har jo aldrig set
Hr. Leonards Datter.
Men jeg har set -
o, Henrik! mon du fatter,
hvad Kærlighed er for en sælsom Ting?
Søde Ring!

(Kysser den)

HENRIK
Han gaar i Taaget!

(Højt)

Jo, Kærlighed, det er - det er en Ting -
det er - som jeg vil sige,
Snue eller Sting;
det er et Intet, skønt det synes noget.

LEANDER
Nej, Henrik! Kærlighed. er Noget, som -

HENRIK
Naa, Herre!

LEANDER
som -

HENRIK
Ud med Sproget!

LEANDER
...som man aldeles ikke kan begribe.

HENRIK
Aa jo, saa meget kan jeg dog forstaa,
at den har bragt Jer i en bandsat Knibe.
Ved Herren vel,
hvad her vil Følge paa?

LEANDER
Ak, Henrik!

HENRIK
Herre! Er I fra Forstanden?
l har love: Jer til en og forlovet
Jer med en anden.

LEANDER
Men Henrik dog!

HENRIK
Vil Herren ej forsmaa,
saa skal jeg vise, hvordan det vil gaa,
ved et Par udtryksfulde Fager
i tre smaa Akter.

(agerer)

Først kommer, fæ! og fus,
Monsør Jeronimus:
"Tvi dig, du sulten Lus!
Du, som i Sus og Dus
øder din Faders Krus
paa en gemen Kantusse,
som du i en Rus
traf paa et Jomfruhus
hos Madam Dus."
Frem trær Hr. Leonard
med net og zirlig Art:
"I har forser Jer svart!
Tænke sig: i slig en Fart
løbe fra Kant og klart,
tinglyst og aabenbart!
Sligt er dog alt for rart!
Kan I faa det forsvart?
Vi skal det prøve snart.
Intet er spaa."

Saa kommer nok saa net
Jomfruen - med Falset:
"Papa! O, sig mig det!
Er jeg da abort saa slet,
vanskabt og incomplet,
at han kan have Ret,
ha' Ret til at slaa op med et?
Se denne Taareplet
her paa mit Tai-Toi-let!
Har jeg forgæves grædt, - ja grædt?
Papa, o, sig mig det!"

Saa er jeg Tamperret:
"Rector Magnificus
og Professoribus
kender for Ret:
Saasom og eftersom
Seigneur Leander, som
under den femte Marts
tilskrev Hr. Leonards
Datter om ægtepagt,
for Consistorium
intet har forebragt,
hvorved en slig Kontrakt
kan sættes ud af Magt,
saa er vor Dom:
At Matrimonium inden
tre Ugers Rum,
fra denne Dom er sagt,
bliver tilendebragt.
Hvis ikke, skal med Magt
Indstævnte blive lagt
under Arrest og Vagt.
I Consistorium,
Datum ut supra." Bum!
Herre! I staar saa stum!

LEANDER
Henrik! Hvor er du dum!
Lad kun hundred Gange
hundred Gange den Besværlighed,
som din Komedie kan tegne,
ned paa mig regne.
Jeg skal ej segne,
selv i Døden ikke blegne.
Jeg vandrer i et Lys af Herlighed.
Saadan er Kærlighed!

HENRIK
Ja, det er noget, som ikke jeg begriber.
Men, hvordan det saa niber eller kniber,
paa Maskaraden maa vi da igen.

LEANDER
Paa Maskaraden venter hun sin Ven.

HENRIK
Ja, jeg har ogsaa lovet mig derhen;
jeg ventes ogsaa af en hel Kohorte.

LEANDER
Af hvilken Sorte?

HENRIK
Ej, Hetze! af de fine!

Bormesters Stine.
Hun er saa smuk, endskønt hun har en Vorte.
Else Skoleholders Dorte;
Ej, Herre! hun er af de fine!
Item, item: Per Salemagers Trine. -
Nej, det er sandt, hun bliver borte,
hun har forlovet sig med en Bierfidler;
altsaa: Bormesters Stine med en Vorte.
Else Skoleholders Dorte;
item: diverse andre, som lever af deres Midler.

LEANDER
Ja, det er sandt!
Det sidste er fornemme.

HENRIK
Tys! Tys! Der er Fruen!

Scene 2

MAGDELONE
Er der nogen hjemme?
Min hjerte Søn! Hvordan gik Maskaraden?

LEANDER
Saa Mama ved - ?

MAGDELONE
Jeg hørte det paa Gaden.
Kan gamle Koner ogsaa komme der?

LEANDER
Ja, ja, der er Indgang for enhver.

MAGDELONE
Ifald det Ord, min Søn, kan staa til Troende,
saa kender jeg en saadan gammel Kone,
som endnu ej har traadt sit
Danselær af Skoene.

LEANDER
Qg denne gamle Kone?

MAGDELONE
Er -

HENRIK
(afsides)
Ih, du hellige Abelone!

LEANDER
Er - ?

MAGDELONE
Din Moder, Magdelone.

LEANDER
Se, se!
Men, med Forlov, kan Mama danse?

MAGDELONE
Om jeg kan danse?
Jeg kunde svare dig med en Romance.

(singer og danser)

En Cinquepas, en Galliard,
den har jeg lært at træde,
og lader se min Kunst og Art,
I andre skulle kvæde.

HENRIK, LEANDER
(afsides)
Hun lader se sin Kunst og Art,
det er baade til at le og græde!

MAGDELONE
Da jeg var ung,
var Dans min største Glæde.
En Polskdans var mig ingenting,
en Ungarsk hvirvled jeg omkring,
en Skotsk jeg skar med Skørters Sving
og Hop á la Campagne.
Men fremfor alt jeg traadte let
en Rigaudon, en Menuet,
en Contretemps, en Passepied,
og skal det vare, kan jeg
endnu Folie d'Espagne.

HENRIK
(afsides)
Se her Folie d'Espagne!

LEANDER
Se, se! Folie d'Espagne!

MAGDELONE
Folie d'Espagne med din Fod
skal spilles, som du triner
til Skriftestol at gøre Bod
med gravitetske Miner.

LEANDER, HENRIK
Ha, ha! Ha, ha! Den Spas er god.
Hun tripper, og hun triner,
og slaar paa Tromme med sin Fod,
mens vi staar her og hviner!

MAGDELONE
Men skønt den dølger stolt sit Mod
bag Ærbarheds Gardiner,
den røber dog et heftigt Blod
og Kærlighedens Piner.

HENRIK
Ak, gode Frue! Nok en Folie!
Nok en Folie, nok en Folie!

MAGDELONE
Folie d'Espagne med din Fod
skal spilles, som du triner...

HENRIK
Ak, du dejlige Folie!
Tra-la-la-la, tra-la!

MAGDELONE
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la!

MAGDELONE
Folie d'Espagne!
Tra-la-la-la-la-la-la!

HENRIK
Tra-la-la-la-la-la!
Folie, Folie d'Espagne!|新しいページ|検索|ページ一覧|RSS|@ウィキご利用ガイド | 管理者にお問合せ
|ログイン|