オペラ作曲家別索引

オペラ対訳完成

その他対訳完成

このサイトについて

アクセス数

  • 今日  -
  • 昨日  -
  • 累計  -

翻訳エンジン
HENRIK
Vi blev forførte, Monsieur Jeronimus,
at gaa paa Maskarade
af en halvgammel Karl
fra Frankfurt am Main eller an der Oder.
Han taler fireogtyve Sprog
plus Sproget i de Nye Boder,
som han taler perfekt, aldeles perfekt -

JERONIMUS
Det gør jeg ogsaa, Knægt!

HENRIK
Nemlig: Lybsk, Tysk, Jysk,
Rysk, Polsk og navnlig Flamisk.

JERONIMUS
Min Stok! Min Stok! Min Stok!

HENRIK
og Meso-Meso-Mesopotamisk.

JERONIMUS
Hvor er min Stok?

HENRIK
Jeg tror ganske bestemt, det var en Studenter.

JERONIMUS
Nu er det nok!

HENRIK
Samme Karl spiller
ogsaa stærkt paa Instrumenter.

JERONIMUS
Denne Stok spiller
ogsaa stærkt paa Instrumenter.

HENRIK
Han taler fireogtyve Sprog.

JERONIMUS
Nu er det nok!

HENRIK
Han taler fireogtyve Sprog,
han var bestemt Studenter,
og ærlig talt,
vi var gaaet der alligevel.

I dette Land,
hvor Solskin er saa kummerligt beskaaret,
hvor der er mørkt de elve Maaneder af Aaret,
hvor Taagen er vor Himmel,
og Lyset kun en Strimmel,
og hvor vi sjasker rundt i Slud og Vand,
vi døde vel til sidst af Mug og Skimmel,
ifald vi ej, som Tusserne i Karet,
imellem letted os i Vejret
og fangede et lille Glimt
af Solen paa Kjolen.
I dette Land, i dette Land,
I viseste blandt Fædre!
Hvad kan en ung Kavaler vel gøre bedre
end glemme for en Stund
den Sump, hvori vi vade,
og gøre Hjertet lyst
og Himlen mild
ved sig at bade i den Kaskade
af Dans og Sang og Lys og Ild,
som hedder Maskarade, Maskarade,
Maskarade, Maskara...

JERONIMUS
Nu er det nok!

LEONARD.
Hm! Hm! En Kavaler! Lad gaa!. Hm!
Jeg selv er ingen Hader
af smukke Assembleer og Maskarader -
forstaa mig vel: de pænere.
Men disse, disse Kisselinke-Retirader,
hm! hvor Folk gaar ind
fra Torve og fra Gader.
Du gaar jo selv derind,
det gør ej andre Tjenere.

HENRIK
Pro primo: gaar jeg der paa Embedsvegne.
De andre udenfor,
som fryser, til de blegne,
faar Febergys og Klaprekæfter
og maa i Svedekur
for at faa Kræfter.
Jeg derimod,
jeg lar det sne og regne.
Jeg danser, naar jeg gaar,
og danser Dagen efter.
Og pro secundo -

JERONIMUS
Jeg er færdig at segne
af denne Knægts Lakaj - Prokurator - Passiar
og "Klaprekæfter"!

LEONARD
Mig synes, at han ej saa megen Uret har, hm!

HENRIK
Og pro secundo gaar jeg der paa egne Vegne.
Vi fødes i Armod,
vi svøbes i Sult,
vi trives af Savn og af Suk.
Saa kommer en Mester
med Ris i sin Pult,
det hagler med Haan
og med Hug.
Vi vokser og kommer
til Alder og Skel,
og Aaret løber os fuldt;
vi slider og slæber
og gør os til Træl
for ikke at dø af Sult.
Da hvirvler det brogede Masketag
med Frihed og Lighed af Sted,
med den rigeste Drot og det fattigste Drag -
hvad Under, am vi vil med?
Du, som fryser derude,
kom ind og var Gast!
Her er Glemsel for Nød og Fortræd.
Ak, kunde jeg køre Alverden
paa Fest
og ta busken og Hestene med.
Maskarade!

JERONIMUS
Hold Munden lukket!
Man skulde tro, Drengen var forbandet.
Det er jo hverken hugget eller stukket!
Men nu til noget andet.

(til Leander)

Der staar Hr. Leonard!
Gør nu din Uret god.

LEANDER
(knæler)
Jeg beder om Pardon og Falder ham for Fod.
Jeg beder om Pardon.

HENRIK
(knæler)
Jeg ligesaa!
Ak, gid jeg med mit Hjerteblod -
Jeg beder om Pardon.

JERONIMUS
Hold Mund!

(til Leander)

Og gentag, hvad jeg foreskriver!
"Idet jeg beder, at Hr. Leonard tilgiver" -

LEANDER, HENRIK
"Idet jeg beder, at Hr. Leonard tilgiver" -

JERONIMUS
"den Tort, som jeg har gjort
og som at - som at - som at" -

LEANDER, HENRIK
"den Tort, som jeg har gjort,
og somma - somma - somma" -

HENRIK
Herren glemte Komma!

JERONIMUS
"og som jeg haaber,
at mig ej tilregnet bliver" -

LEANDER, HENRIK
"og som jeg haaber,
at mig ej tilregnet bliver" -

JERONIMUS
"begrundet paa min megen Uforstand
og Ungdom" -

LEANDER, HENRIK
"begrundet paa min megen Uforstand
og Ungdom" -

HENRIK
Punktum!

JERONIMUS
"Jeg lover, at jeg vil i Morgen Klokken tre" -

HENRIK
Slet?

JERONIMUS
"Slet!" -

LEANDER, HENRIK
"Jeg lover, at jeg vil i imorgen
Klokken tre Slet" -

JERONIMUS
"hans Datter ægte" -

LEANDER
(rejser sig)
Det skal aldrig ske!

HENRIK
(rejser sig)
Det skal i Evighed ej ske!

JERONIMUS
Nej, vil man se!
Hvem vil forhindre det?

LEANDER
Det vil jeg!

HENRIK
Ja, det vil vi!

JERONIMUS
Det vil I?

LEANDER, HENRIK
Ja, det vil vi!

ARV
Hihi, hihi, hihi, hihi!
Det blir et farligt Skænderi!

JERONIMUS
Nu vel, vi faar at se, hvem der kan bedst!
Men for det første har I nu Arrest.
I Aften gaar I ej paa Maskarade.

LEANDER, HENRIK
Vi vil i Aften gaa paa Maskarade!

JERONIMUS
I vil?

LEONARD, ARV
De vil?

LEANDER, HENRIK
Vi vil!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
De kan det ej!

LEANDER
Jo, han og jeg -

HENRIK
og han og jeg -

LEANDER
og jeg og han -

HENRIK
og jeg og han -

JERONIMUS
I ej det kan!

LEONARD, ARV
De ej det kan!

LEANDER, HENRIK
Vi kan!

JERONIMUS
Ja, kom kun an!

LEONARD
Kan det gaa an?

ARV
Nu gaar det an!

LEANDER, HENRIK
Vi skal!

JERONIMUS
I skal?

LEONARD, ARV
De skal?

LEANDER, HENRIK
Vi skal deran!

JERONIMUS
Ifald l kan!

LEANDER, HENRIK
Ja, han og jeg gir os paa Vej!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
De tar paa Vej!

LEANDER
Og jeg - Vi tar af Sted!

HENRIK
Jeg med - Vi tar af Sted!

LEONARD, ARV
De tar af Sted!

JERONIMUS
Prøv, om I tør.

LEANDER, HENRIK
Vi tør!

JERONIMUS
I tør?

LEONARD, ARV
De/I tør?

LEANDER, HENRIK
Vi tør det godt!

JERONIMUS
I gør den Spot?

LEANDER, HENRIK
Ja, han/jeg og jeg/han, og jeg/han og han/jeg,
og han/jeg og jeg/han, vi gør den Skam!
Ja, han og jeg, vi tør den Leg,
fordi vi bør!

JERONIMUS
I bør?

LEONARD, ARV
De/I bør?

LEANDER, HENRIK
Fordi vi bør!

JERONIMUS
Haa, haa, haa, haa!

LEANDER, HENRIK
Vi tør og bør!
Vi tør, fordi
vi bør, og bør,
fordi vi tør,
thi vi, vi, vi
er frels og fri,
fordi vi gør
det, som vi maa.
Vi maa!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
I maa? Haa, haa, haa, haa, haa, haa!

LEANDER
Ja. han og jeg,
vi maa den Vej!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
Ej, ej, ej, ej!

LEANDER, HENRIK
Ja, han og jeg,
vi maa den Vej,
vi maa af Sted, etc.
Thi vi er frels og fri!

JERONIMUS
Nu blir jeg vred!

ARV
Nu blir han vred!

LEANDER, HENRIK
Af Sted, af Sted, af Sted, af Sted, af Sted!

LEONARD
(afsides)
Gid jeg var med!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
Nej, nej, nej, nej,
nej, nej, nej, nej!

LEANDER, HENRIK
Vi vil i Aften gaa paa Maskarade.

LEONARD
(afsides)
Gid jeg var med!

JERONIMUS
Nu blir jeg vred!
Med Laas og Slaa
og Stang og Skraa
jeg passer paa,
at ej I gaa
paa Maskarade!

LEANDER, HENRIK
Ej Laas og Slaa,
ej Stang og Skraa
kan passe paa,
at vi ej gaa
pas Maskarade.

LEONARD OG ARV
Med Laas og Slaa
og Stang og Skraa
vi passer paa,
at de ej gaa
paa Maskarade.

LEANDER, HENRIK
Vi vil ha Lov
at være glade.

JERONIMUS, LEONARD, ARV
I v il paa Sjov
og paa Ballade!

LEANDER, HENRIK
O, du gyldne Maskarade;
Vi vil aldrig dig forlade!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
I v il paa Sjov

LEANDER, HENRIK
Vi vil ha Lov
at være glade.

JERONIMUS, LEONARD, ARV
I vil paa Sjov
og paa Ballade!

LANDER, HENRIK
Vi vil ud, vi vil ud, vi vil ud!

HENRIK
Trods Storm og Slud,
trods Herrebud,
trods reven Hud
gaar vi vor Skud.

JERONIMUS
Foruden Krud
Og Stik og Skud
og Pandebrud

LEANDER
Trods Sorm og Slud,
vi vil ha'Lov -

HENRIK
 - at følge glædens Stemme.

JERONIMUS
 - og reven Hud
blot paa mit Bud
skal I faa Lov,
at blive smukt herhjemme,
saa smukt herhjemme!

JERONIMUS, LEONARD, ARV
I vil paa Sjov
og paa Ballade!

LEANDER, HENRIK
Vi vil ha'Lov, at være glade!
Vi vil og kan og skal og tør
i Aften gaa paa Maskarade.

JERONIMUS, LEONARD, ARV
I hveken kan eller skal eller maa
i Aften gaa paa Maskarade.

LEANDER
o, du gyldne Maskarade,
som gjør alle tanker glade-

HENRIK
O, du gyldne Maskarade,
som gjør alle tanker glade,
vi vil aldrig dig forlade,
Maskarade, gyldne Maskarade!

LEANDER
 - vi vil aldrig dig forlade.
Sjal og Sanser vil vi bade
i din Glans, o Maskarade,
gyldne Maskarade.

JERONIMUS, LEONARD, ARV
O du slemme Maskarade!
I vil paa Sjov
og paa Ballade!

ARV, LEONARD, JERONIMUS
O du slemme Maskarade!
Dig vi altid sky og hade!

LEANDER
O, du gyldne Maskarade,
som gjør alle tanker glade.
Vi vil aldrig dig forlade,
Gyldne Maskarade!

HENRIK
O, du gyldne Maskarade,
som gjør alle tanker glade.
Vi vil aldrig dig forlade,
Sjæl or Sanser skal vi bade,
i din glans, o Maskarade,
gydne Maskarade!

LEONARD
O, du slemme Maskarade!

(afsides)

ak, gid jeg var med, o Skade!

(højt)

O, du slemme Maskarade!

ARV, JERONIMUS
O, du slemme Maskarade!
Rigets Pest og Landest Skade,
dig vi altid sky og hade
alt dit Væsen, Maskarade!
Slemme Maskarade!
HENRIK
Vi blev forførte, Monsieur Jeronimus,
at gaa paa Maskarade
af en halvgammel Karl
fra Frankfurt am Main eller an der Oder.
Han taler fireogtyve Sprog
plus Sproget i de Nye Boder,
som han taler perfekt, aldeles perfekt -

JERONIMUS
Det gør jeg ogsaa, Knægt!

HENRIK
Nemlig: Lybsk, Tysk, Jysk,
Rysk, Polsk og navnlig Flamisk.

JERONIMUS
Min Stok! Min Stok! Min Stok!

HENRIK
og Meso-Meso-Mesopotamisk.

JERONIMUS
Hvor er min Stok?

HENRIK
Jeg tror ganske bestemt, det var en Studenter.

JERONIMUS
Nu er det nok!

HENRIK
Samme Karl spiller
ogsaa stærkt paa Instrumenter.

JERONIMUS
Denne Stok spiller
ogsaa stærkt paa Instrumenter.

HENRIK
Han taler fireogtyve Sprog.

JERONIMUS
Nu er det nok!

HENRIK
Han taler fireogtyve Sprog,
han var bestemt Studenter,
og ærlig talt,
vi var gaaet der alligevel.

I dette Land,
hvor Solskin er saa kummerligt beskaaret,
hvor der er mørkt de elve Maaneder af Aaret,
hvor Taagen er vor Himmel,
og Lyset kun en Strimmel,
og hvor vi sjasker rundt i Slud og Vand,
vi døde vel til sidst af Mug og Skimmel,
ifald vi ej, som Tusserne i Karet,
imellem letted os i Vejret
og fangede et lille Glimt
af Solen paa Kjolen.
I dette Land, i dette Land,
I viseste blandt Fædre!
Hvad kan en ung Kavaler vel gøre bedre
end glemme for en Stund
den Sump, hvori vi vade,
og gøre Hjertet lyst
og Himlen mild
ved sig at bade i den Kaskade
af Dans og Sang og Lys og Ild,
som hedder Maskarade, Maskarade,
Maskarade, Maskara...

JERONIMUS
Nu er det nok!

LEONARD.
Hm! Hm! En Kavaler! Lad gaa!. Hm!
Jeg selv er ingen Hader
af smukke Assembleer og Maskarader -
forstaa mig vel: de pænere.
Men disse, disse Kisselinke-Retirader,
hm! hvor Folk gaar ind
fra Torve og fra Gader.
Du gaar jo selv derind,
det gør ej andre Tjenere.

HENRIK
Pro primo: gaar jeg der paa Embedsvegne.
De andre udenfor,
som fryser, til de blegne,
faar Febergys og Klaprekæfter
og maa i Svedekur
for at faa Kræfter.
Jeg derimod,
jeg lar det sne og regne.
Jeg danser, naar jeg gaar,
og danser Dagen efter.
Og pro secundo -

JERONIMUS
Jeg er færdig at segne
af denne Knægts Lakaj - Prokurator - Passiar
og "Klaprekæfter"!

LEONARD
Mig synes, at han ej saa megen Uret har, hm!

HENRIK
Og pro secundo gaar jeg der paa egne Vegne.
Vi fødes i Armod,
vi svøbes i Sult,
vi trives af Savn og af Suk.
Saa kommer en Mester
med Ris i sin Pult,
det hagler med Haan
og med Hug.
Vi vokser og kommer
til Alder og Skel,
og Aaret løber os fuldt;
vi slider og slæber
og gør os til Træl
for ikke at dø af Sult.
Da hvirvler det brogede Masketag
med Frihed og Lighed af Sted,
med den rigeste Drot og det fattigste Drag -
hvad Under, am vi vil med?
Du, som fryser derude,
kom ind og var Gast!
Her er Glemsel for Nød og Fortræd.
Ak, kunde jeg køre Alverden
paa Fest
og ta busken og Hestene med.
Maskarade!

JERONIMUS
Hold Munden lukket!
Man skulde tro, Drengen var forbandet.
Det er jo hverken hugget eller stukket!
Men nu til noget andet.

(til Leander)

Der staar Hr. Leonard!
Gør nu din Uret god.

LEANDER
(knæler)
Jeg beder om Pardon og Falder ham for Fod.
Jeg beder om Pardon.

HENRIK
(knæler)
Jeg ligesaa!
Ak, gid jeg med mit Hjerteblod -
Jeg beder om Pardon.

JERONIMUS
Hold Mund!

(til Leander)

Og gentag, hvad jeg foreskriver!
"Idet jeg beder, at Hr. Leonard tilgiver" -

LEANDER, HENRIK
"Idet jeg beder, at Hr. Leonard tilgiver" -

JERONIMUS
"den Tort, som jeg har gjort
og som at - som at - som at" -

LEANDER, HENRIK
"den Tort, som jeg har gjort,
og somma - somma - somma" -

HENRIK
Herren glemte Komma!

JERONIMUS
"og som jeg haaber,
at mig ej tilregnet bliver" -

LEANDER, HENRIK
"og som jeg haaber,
at mig ej tilregnet bliver" -

JERONIMUS
"begrundet paa min megen Uforstand
og Ungdom" -

LEANDER, HENRIK
"begrundet paa min megen Uforstand
og Ungdom" -

HENRIK
Punktum!

JERONIMUS
"Jeg lover, at jeg vil i Morgen Klokken tre" -

HENRIK
Slet?

JERONIMUS
"Slet!" -

LEANDER, HENRIK
"Jeg lover, at jeg vil i imorgen
Klokken tre Slet" -

JERONIMUS
"hans Datter ægte" -

LEANDER
(rejser sig)
Det skal aldrig ske!

HENRIK
(rejser sig)
Det skal i Evighed ej ske!

JERONIMUS
Nej, vil man se!
Hvem vil forhindre det?

LEANDER
Det vil jeg!

HENRIK
Ja, det vil vi!

JERONIMUS
Det vil I?

LEANDER, HENRIK
Ja, det vil vi!

ARV
Hihi, hihi, hihi, hihi!
Det blir et farligt Skænderi!

JERONIMUS
Nu vel, vi faar at se, hvem der kan bedst!
Men for det første har I nu Arrest.
I Aften gaar I ej paa Maskarade.

LEANDER, HENRIK
Vi vil i Aften gaa paa Maskarade!

JERONIMUS
I vil?

LEONARD, ARV
De vil?

LEANDER, HENRIK
Vi vil!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
De kan det ej!

LEANDER
Jo, han og jeg -

HENRIK
og han og jeg -

LEANDER
og jeg og han -

HENRIK
og jeg og han -

JERONIMUS
I ej det kan!

LEONARD, ARV
De ej det kan!

LEANDER, HENRIK
Vi kan!

JERONIMUS
Ja, kom kun an!

LEONARD
Kan det gaa an?

ARV
Nu gaar det an!

LEANDER, HENRIK
Vi skal!

JERONIMUS
I skal?

LEONARD, ARV
De skal?

LEANDER, HENRIK
Vi skal deran!

JERONIMUS
Ifald l kan!

LEANDER, HENRIK
Ja, han og jeg gir os paa Vej!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
De tar paa Vej!

LEANDER
Og jeg - Vi tar af Sted!

HENRIK
Jeg med - Vi tar af Sted!

LEONARD, ARV
De tar af Sted!

JERONIMUS
Prøv, om I tør.

LEANDER, HENRIK
Vi tør!

JERONIMUS
I tør?

LEONARD, ARV
De/I tør?

LEANDER, HENRIK
Vi tør det godt!

JERONIMUS
I gør den Spot?

LEANDER, HENRIK
Ja, han/jeg og jeg/han, og jeg/han og han/jeg,
og han/jeg og jeg/han, vi gør den Skam!
Ja, han og jeg, vi tør den Leg,
fordi vi bør!

JERONIMUS
I bør?

LEONARD, ARV
De/I bør?

LEANDER, HENRIK
Fordi vi bør!

JERONIMUS
Haa, haa, haa, haa!

LEANDER, HENRIK
Vi tør og bør!
Vi tør, fordi
vi bør, og bør,
fordi vi tør,
thi vi, vi, vi
er frels og fri,
fordi vi gør
det, som vi maa.
Vi maa!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
I maa? Haa, haa, haa, haa, haa, haa!

LEANDER
Ja. han og jeg,
vi maa den Vej!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
Ej, ej, ej, ej!

LEANDER, HENRIK
Ja, han og jeg,
vi maa den Vej,
vi maa af Sted, etc.
Thi vi er frels og fri!

JERONIMUS
Nu blir jeg vred!

ARV
Nu blir han vred!

LEANDER, HENRIK
Af Sted, af Sted, af Sted, af Sted, af Sted!

LEONARD
(afsides)
Gid jeg var med!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
Nej, nej, nej, nej,
nej, nej, nej, nej!

LEANDER, HENRIK
Vi vil i Aften gaa paa Maskarade.

LEONARD
(afsides)
Gid jeg var med!

JERONIMUS
Nu blir jeg vred!
Med Laas og Slaa
og Stang og Skraa
jeg passer paa,
at ej I gaa
paa Maskarade!

LEANDER, HENRIK
Ej Laas og Slaa,
ej Stang og Skraa
kan passe paa,
at vi ej gaa
pas Maskarade.

LEONARD OG ARV
Med Laas og Slaa
og Stang og Skraa
vi passer paa,
at de ej gaa
paa Maskarade.

LEANDER, HENRIK
Vi vil ha Lov
at være glade.

JERONIMUS, LEONARD, ARV
I v il paa Sjov
og paa Ballade!

LEANDER, HENRIK
O, du gyldne Maskarade;
Vi vil aldrig dig forlade!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
I v il paa Sjov

LEANDER, HENRIK
Vi vil ha Lov
at være glade.

JERONIMUS, LEONARD, ARV
I vil paa Sjov
og paa Ballade!

LANDER, HENRIK
Vi vil ud, vi vil ud, vi vil ud!

HENRIK
Trods Storm og Slud,
trods Herrebud,
trods reven Hud
gaar vi vor Skud.

JERONIMUS
Foruden Krud
Og Stik og Skud
og Pandebrud

LEANDER
Trods Sorm og Slud,
vi vil ha'Lov -

HENRIK
 - at følge glædens Stemme.

JERONIMUS
 - og reven Hud
blot paa mit Bud
skal I faa Lov,
at blive smukt herhjemme,
saa smukt herhjemme!

JERONIMUS, LEONARD, ARV
I vil paa Sjov
og paa Ballade!

LEANDER, HENRIK
Vi vil ha'Lov, at være glade!
Vi vil og kan og skal og tør
i Aften gaa paa Maskarade.

JERONIMUS, LEONARD, ARV
I hveken kan eller skal eller maa
i Aften gaa paa Maskarade.

LEANDER
o, du gyldne Maskarade,
som gjør alle tanker glade-

HENRIK
O, du gyldne Maskarade,
som gjør alle tanker glade,
vi vil aldrig dig forlade,
Maskarade, gyldne Maskarade!

LEANDER
 - vi vil aldrig dig forlade.
Sjal og Sanser vil vi bade
i din Glans, o Maskarade,
gyldne Maskarade.

JERONIMUS, LEONARD, ARV
O du slemme Maskarade!
I vil paa Sjov
og paa Ballade!

ARV, LEONARD, JERONIMUS
O du slemme Maskarade!
Dig vi altid sky og hade!

LEANDER
O, du gyldne Maskarade,
som gjør alle tanker glade.
Vi vil aldrig dig forlade,
Gyldne Maskarade!

HENRIK
O, du gyldne Maskarade,
som gjør alle tanker glade.
Vi vil aldrig dig forlade,
Sjæl or Sanser skal vi bade,
i din glans, o Maskarade,
gydne Maskarade!

LEONARD
O, du slemme Maskarade!

(afsides)

ak, gid jeg var med, o Skade!

(højt)

O, du slemme Maskarade!

ARV, JERONIMUS
O, du slemme Maskarade!
Rigets Pest og Landest Skade,
dig vi altid sky og hade
alt dit Væsen, Maskarade!
Slemme Maskarade!|新しいページ|検索|ページ一覧|RSS|@ウィキご利用ガイド | 管理者にお問合せ
|ログイン|