オペラ作曲家別索引

オペラ対訳完成

その他対訳完成

対訳一部完成

このサイトについて

アクセス数

  • 今日  -
  • 昨日  -
  • 累計  -

翻訳エンジン


bose_soundlink_color_iiAKT 2


(Det er mørkt paa Gaden udenfor Jeronimus' Hus, hvor Arv staar Vagt. I Baggrunden ses det festligt oplyste Komediehus og foran det en Maskebod. Et Ur slaar otte, idet en Nattevæger nærmer sig)

Scene 1

VÆGTEREN
Hov, Vagter! Klokken er slagen otte!
Nu skrider Dagen under,
og Natten vælder ud.
Bevar i Mørkets Stunder
vort Hus, o milde Gud!
Det ringer nu til Vagt.
Gør Pligt og Bod,
var ved godt Mod,
tag Tiden vel i Agt.

(til Arv)

Hav gjør han her saa silde?

ARV
Min Husbond har mig sat
til Værter her i Nat
indtil i Morgen tille.

VÆGTEREN
s ynkes jeg, Brorlille!
Det blir fuld ond en Vagt
og en besværlig Time.
Mens Kirkeklokker kime,
gaar Bysens Folk og stime,
tag han sig vel i Agt!

ARV
Jeg tar mig vel i Agt.
Et Stykke af en Stime,
en gammel Kostelime
Har her i Kors jeg lagt,
saa har det ingen Magt
Jeg er uforsagt!

VÆGTEREN
(idet han gaar videre)
Det ringer nu til Vagt
Gjor Pligt og Bod,
Vær ved godt Mod.
Tag Tiden vel i Agt.

ARV
Mod Haand og Fod
og Ledemod
har Troldtøj ingen Magt,
hvor dette Kors er lagt.

Hum! Nu jeg skal te'et,
er jeg dog ikke rigtig dristig ve'et.
"Op, min Sjæl! var frisk til Mode.
Mørkets Magter kan ej skade
den, der vil og gør det Gode,
den, der vil og - "
"den, der vil og gør det Gode.
"Aa, Fanden heller,
det er da'tte den Slags Slikkeri, der tuller.

(Sætter sig paa Trappen)

Mellem Kande, Krus og Potte,
hvor i Køknet. Kakler gløde,
kan en fattig Karl sig lotte
og med Bergefisk i Bløde,
Flesk og Finker, Smør og Fløde,
sødt og syltet Maven gotte.
Om jeg maatte,
gad jeg slikke mig til Døde.
Jeg er meget for det søde,
jeg er slikken som en Rotte.
Mellem Kande, Krus og Potte
smisker Ane mig i Møde,
buttet som en Bergsmotte,
Kinderne er æblerøde,
hendes Bryster dunebløde,
hendes Smørhuls-øjne skotte.
Om jeg maatte,
gad jeg slikke mig til Dode.
Jeg er slikken som en Rotte,
og du er min Sirupspotte.

VÆGTEREN
(i en ander Gade)
Det ringer nu til Vagt.

ARV
Min lille Sukkergris!
Min søde, lille Sukkergris!

VÆGTEREN
Tag Tiden vel i Agt!

ARV
Gid jeg maatte,
gad jeg slikke -

(Arv vender sig mod Porten, i det samme kommer ud af Huset Henrik forklædt som spogelse.)

Scene 2

HENRIK
(med grovt Mæle)
Ha-a-a! Ha-a-a! Ha!

ARV
A-a-a! A-a-a! A!

HENRIK
Nu skal du dø!

ARV
Ak, naadige Hr. Genganger!

HENRIK
Det er paa Tiden, Helvede erlanger -

ARV
Velbyrdige, velædle Hr. Gespenst!

HENRIK
 - en af de fedeste af sine Fanger.

ARV
Ak, Eders underjordiske Excellents!

HENRIK
Potz Slappennents!
Was hast du misgetan? Bekenn's!

ARV
Ak, ak! højvelbaarne Død og Pestilens!
Jeg har ej gjoft Stort.

HENRIK
Stort eller smaat - bekend!

ARV
Men -

HENRIK
Fort, fort, fort!

ARV
Hr. Lucifer!
Jeg skal bekende alle mine Gjærninger.
Forgangen Uge stal jeg en Sæk Mel!

HENRIK
Naa!

ARV
En Stang Kanel!

HENRIK
Naa!

ARV
En Vin-Kandel!

HENRIK
Og saa?

ARV
For fjorten Dage siden
stal jeg en Dunk Mjød,

HENRIK
Naa!

ARV
 - to af de store Kukkenbagerbrød,

HENRIK
Naa!

ARV
 - item: tre Stykker røget Kød.

HENRIK
Og saa?

ARV
I Overgaars stal jeg en Flaske
ægte, gammel Rom,
som dog var tom.
Saa er der ikke mere.

HENRIK
Tænk dig om!

ARV
I Overgaars Nat stal jeg paa det søndre Loft -
Kokke... Kokke... Kokke... Kokke...

HENRIK
Naa! Naa! Naa!

ARV
Kokkepigens Jomfrudom.

HENRIK
Kokke... ha, ha, Jomfrudom.

(tager Dækket af sig)

Arv, estu mørkeræd? Tosse!

ARV
Henrik! Saa skal da osse -

HENRIK
Arv! En Suk Mel,
en Vin-Kandel,
en Flaske gammel Rom,
og hvad derefter kom,
og som især var groft -

ARV
Ak, Henrik Ebeltoft!

HENRIK
Tænk! paa det søndre Loft - !

ARV
Henrik von Ebeltoft!.
Du maa ej røbe mig!

HENRIK
Nej, jeg vil købe dig.
Lar du os rolig løbe vor Vej,
skal ingen af os røbe dig.
Top?

ARV
Top! Stop!
Hr. Jeronimus slaar mig ihjel!

HENRIK
Kokkepigens -

ARV
Vel! vel! vel!
I kan gaa, naar I vil
og Lykke til.

HENRIK
God Nat, Arv!
Sov sødt som i Overgaars.

(gaar)

ARV
(sparker til Kosteskaftet)
Gid Fanden lægge Pinde
mer i Kaars!

(En Sværm Stundenter paa Vej til Komediehuset passerer.)

Scene 3

STUDENTER
Af Sted! Af Sted!
Nu er det Sværmetid
for Pallas' Uglekuld.
Kom med! Kom med!
Thi Aftnen er saa blid
og Himlen stjernefuld.
Til Volds, til Volds
gik vi Latiner før,
da Svensken banked paa.
Til Solds, til Solds,
naar Hjernen løber tør,
vi lige modigt gaar.

(til Arv)

Dit Fjols! Dit Fjols!
Fej for din egen Dør!
Hvad glaner du vel paa?

(in i Komediehuset)

Af Sted! Af Sted!
Nu er det Sværmetid
for Pallas' Uglekuld.

EN STUDENT
(efter Arv)
Bunde! bunde!

ARV
Saa rejs ad Helved til, I sorte Hunde!

(En Flok Officerer paa Vej til Maskaraden.)

Scene 4

OFFICERER
Gibt Platz! Gibt Platz!
Nu tag, du Borgermand,
dit Kvindfolk vel i Agt.
Mein Schatz! Mein Schatz!
Was blickst du mich so an!
Soldaten gaar paa Vagt.
Hurra! Hurra!
Thi Dagen er vor Drots,
men Natten er vor egen.
Hussa! Hussa!
Enhver som byder Trots
maa vige for vort Tegn.

(slaar paa Sablerne; til Arv)

Ver da? Ver da?
Og møder vi en Klotz,
vi sparker den af Vej'n.

(ind i Komediehuset)

Gibt Platz! Gibt Platz!
Nu tag, du Borgermand,

EN OFFICER
Dit Kvindfolk vel i Agt.

OFFICERER
 - Dit Kvindfolk vel i Agt.

ARV
(Efter dem)
Drolen annamme Jer,
I røde Dævler!

(En Skare unge Piger paa Vej til Maskaraden.)

Scene 5

UNGE PIGER
Let paa Taa og Hus forbi!
Der gik de, og her er vi!
Maanen skinner, Mørket svinder,
Natten blinder ej vor Sti.
Vejen er fri og aaben,
for vore lette Vaaben,
Vejen ligger klar og fri
for vort lette Kompagni.
Hjemme sad vi længe nok,
hvor, med Hagen paa sin Stok,
Fatter nikker smaat og drikker,
Moder vrikker paa sin Rok.
Godt, vi slap ud af Reden,
langt bort fra Kedsomheden!
Nu kan flagre frit vor Lok!
nu vi danse kan i Flok

(danser rundt om Arv)

Hvad er dette for en Blok?
Lad ham snurre som en Rok.

(snurrer og tumler rund med ham)

Nok! Nok!

ARV
o ve! O vok!

UNDE PIGER
(idet de gaar ind i Komediehuset)
Vejen ligger klar og fri
for vort lette Kompagni.

ARV
(raaber efter dem)
Far ad Hekkenfeld til!

Scene 6

(Leonard er kommet ud af Jeronimus ' Hus)

LEONARD
Der gad jeg nok vare med -

ARV
Godt, jeg slap af den Fortræd!

LEONARD
 - jeg maa passe paa mit Sned,

ARV
Det var farligt, saa de sled!

LEONARD
 - se at liste mig af Sted.

ARV
Der var en af dem, der vred
mig den ene Arm af Led.

LEONARD
Jeg maa passe paa mit Sned,
se at liste mig af Sted.

ARV
(idet de moder hinanden)
Herren vil da ej med dem?

LEONARD
Vær kun rolig!
Jeg gaar hjem.
AKT 2


(Det er mørkt paa Gaden udenfor Jeronimus' Hus, hvor Arv staar Vagt. I Baggrunden ses det festligt oplyste Komediehus og foran det en Maskebod. Et Ur slaar otte, idet en Nattevæger nærmer sig)

Scene 1

VÆGTEREN
Hov, Vagter! Klokken er slagen otte!
Nu skrider Dagen under,
og Natten vælder ud.
Bevar i Mørkets Stunder
vort Hus, o milde Gud!
Det ringer nu til Vagt.
Gør Pligt og Bod,
var ved godt Mod,
tag Tiden vel i Agt.

(til Arv)

Hav gjør han her saa silde?

ARV
Min Husbond har mig sat
til Værter her i Nat
indtil i Morgen tille.

VÆGTEREN
s ynkes jeg, Brorlille!
Det blir fuld ond en Vagt
og en besværlig Time.
Mens Kirkeklokker kime,
gaar Bysens Folk og stime,
tag han sig vel i Agt!

ARV
Jeg tar mig vel i Agt.
Et Stykke af en Stime,
en gammel Kostelime
Har her i Kors jeg lagt,
saa har det ingen Magt
Jeg er uforsagt!

VÆGTEREN
(idet han gaar videre)
Det ringer nu til Vagt
Gjor Pligt og Bod,
Vær ved godt Mod.
Tag Tiden vel i Agt.

ARV
Mod Haand og Fod
og Ledemod
har Troldtøj ingen Magt,
hvor dette Kors er lagt.

Hum! Nu jeg skal te'et,
er jeg dog ikke rigtig dristig ve'et.
"Op, min Sjæl! var frisk til Mode.
Mørkets Magter kan ej skade
den, der vil og gør det Gode,
den, der vil og - "
"den, der vil og gør det Gode.
"Aa, Fanden heller,
det er da'tte den Slags Slikkeri, der tuller.

(Sætter sig paa Trappen)

Mellem Kande, Krus og Potte,
hvor i Køknet. Kakler gløde,
kan en fattig Karl sig lotte
og med Bergefisk i Bløde,
Flesk og Finker, Smør og Fløde,
sødt og syltet Maven gotte.
Om jeg maatte,
gad jeg slikke mig til Døde.
Jeg er meget for det søde,
jeg er slikken som en Rotte.
Mellem Kande, Krus og Potte
smisker Ane mig i Møde,
buttet som en Bergsmotte,
Kinderne er æblerøde,
hendes Bryster dunebløde,
hendes Smørhuls-øjne skotte.
Om jeg maatte,
gad jeg slikke mig til Dode.
Jeg er slikken som en Rotte,
og du er min Sirupspotte.

VÆGTEREN
(i en ander Gade)
Det ringer nu til Vagt.

ARV
Min lille Sukkergris!
Min søde, lille Sukkergris!

VÆGTEREN
Tag Tiden vel i Agt!

ARV
Gid jeg maatte,
gad jeg slikke -

(Arv vender sig mod Porten, i det samme kommer ud af Huset Henrik forklædt som spogelse.)

Scene 2

HENRIK
(med grovt Mæle)
Ha-a-a! Ha-a-a! Ha!

ARV
A-a-a! A-a-a! A!

HENRIK
Nu skal du dø!

ARV
Ak, naadige Hr. Genganger!

HENRIK
Det er paa Tiden, Helvede erlanger -

ARV
Velbyrdige, velædle Hr. Gespenst!

HENRIK
 - en af de fedeste af sine Fanger.

ARV
Ak, Eders underjordiske Excellents!

HENRIK
Potz Slappennents!
Was hast du misgetan? Bekenn's!

ARV
Ak, ak! højvelbaarne Død og Pestilens!
Jeg har ej gjoft Stort.

HENRIK
Stort eller smaat - bekend!

ARV
Men -

HENRIK
Fort, fort, fort!

ARV
Hr. Lucifer!
Jeg skal bekende alle mine Gjærninger.
Forgangen Uge stal jeg en Sæk Mel!

HENRIK
Naa!

ARV
En Stang Kanel!

HENRIK
Naa!

ARV
En Vin-Kandel!

HENRIK
Og saa?

ARV
For fjorten Dage siden
stal jeg en Dunk Mjød,

HENRIK
Naa!

ARV
 - to af de store Kukkenbagerbrød,

HENRIK
Naa!

ARV
 - item: tre Stykker røget Kød.

HENRIK
Og saa?

ARV
I Overgaars stal jeg en Flaske
ægte, gammel Rom,
som dog var tom.
Saa er der ikke mere.

HENRIK
Tænk dig om!

ARV
I Overgaars Nat stal jeg paa det søndre Loft -
Kokke... Kokke... Kokke... Kokke...

HENRIK
Naa! Naa! Naa!

ARV
Kokkepigens Jomfrudom.

HENRIK
Kokke... ha, ha, Jomfrudom.

(tager Dækket af sig)

Arv, estu mørkeræd? Tosse!

ARV
Henrik! Saa skal da osse -

HENRIK
Arv! En Suk Mel,
en Vin-Kandel,
en Flaske gammel Rom,
og hvad derefter kom,
og som især var groft -

ARV
Ak, Henrik Ebeltoft!

HENRIK
Tænk! paa det søndre Loft - !

ARV
Henrik von Ebeltoft!.
Du maa ej røbe mig!

HENRIK
Nej, jeg vil købe dig.
Lar du os rolig løbe vor Vej,
skal ingen af os røbe dig.
Top?

ARV
Top! Stop!
Hr. Jeronimus slaar mig ihjel!

HENRIK
Kokkepigens -

ARV
Vel! vel! vel!
I kan gaa, naar I vil
og Lykke til.

HENRIK
God Nat, Arv!
Sov sødt som i Overgaars.

(gaar)

ARV
(sparker til Kosteskaftet)
Gid Fanden lægge Pinde
mer i Kaars!

(En Sværm Stundenter paa Vej til Komediehuset passerer.)

Scene 3

STUDENTER
Af Sted! Af Sted!
Nu er det Sværmetid
for Pallas' Uglekuld.
Kom med! Kom med!
Thi Aftnen er saa blid
og Himlen stjernefuld.
Til Volds, til Volds
gik vi Latiner før,
da Svensken banked paa.
Til Solds, til Solds,
naar Hjernen løber tør,
vi lige modigt gaar.

(til Arv)

Dit Fjols! Dit Fjols!
Fej for din egen Dør!
Hvad glaner du vel paa?

(in i Komediehuset)

Af Sted! Af Sted!
Nu er det Sværmetid
for Pallas' Uglekuld.

EN STUDENT
(efter Arv)
Bunde! bunde!

ARV
Saa rejs ad Helved til, I sorte Hunde!

(En Flok Officerer paa Vej til Maskaraden.)

Scene 4

OFFICERER
Gibt Platz! Gibt Platz!
Nu tag, du Borgermand,
dit Kvindfolk vel i Agt.
Mein Schatz! Mein Schatz!
Was blickst du mich so an!
Soldaten gaar paa Vagt.
Hurra! Hurra!
Thi Dagen er vor Drots,
men Natten er vor egen.
Hussa! Hussa!
Enhver som byder Trots
maa vige for vort Tegn.

(slaar paa Sablerne; til Arv)

Ver da? Ver da?
Og møder vi en Klotz,
vi sparker den af Vej'n.

(ind i Komediehuset)

Gibt Platz! Gibt Platz!
Nu tag, du Borgermand,

EN OFFICER
Dit Kvindfolk vel i Agt.

OFFICERER
 - Dit Kvindfolk vel i Agt.

ARV
(Efter dem)
Drolen annamme Jer,
I røde Dævler!

(En Skare unge Piger paa Vej til Maskaraden.)

Scene 5

UNGE PIGER
Let paa Taa og Hus forbi!
Der gik de, og her er vi!
Maanen skinner, Mørket svinder,
Natten blinder ej vor Sti.
Vejen er fri og aaben,
for vore lette Vaaben,
Vejen ligger klar og fri
for vort lette Kompagni.
Hjemme sad vi længe nok,
hvor, med Hagen paa sin Stok,
Fatter nikker smaat og drikker,
Moder vrikker paa sin Rok.
Godt, vi slap ud af Reden,
langt bort fra Kedsomheden!
Nu kan flagre frit vor Lok!
nu vi danse kan i Flok

(danser rundt om Arv)

Hvad er dette for en Blok?
Lad ham snurre som en Rok.

(snurrer og tumler rund med ham)

Nok! Nok!

ARV
o ve! O vok!

UNDE PIGER
(idet de gaar ind i Komediehuset)
Vejen ligger klar og fri
for vort lette Kompagni.

ARV
(raaber efter dem)
Far ad Hekkenfeld til!

Scene 6

(Leonard er kommet ud af Jeronimus ' Hus)

LEONARD
Der gad jeg nok vare med -

ARV
Godt, jeg slap af den Fortræd!

LEONARD
 - jeg maa passe paa mit Sned,

ARV
Det var farligt, saa de sled!

LEONARD
 - se at liste mig af Sted.

ARV
Der var en af dem, der vred
mig den ene Arm af Led.

LEONARD
Jeg maa passe paa mit Sned,
se at liste mig af Sted.

ARV
(idet de moder hinanden)
Herren vil da ej med dem?

LEONARD
Vær kun rolig!
Jeg gaar hjem.|新しいページ|検索|ページ一覧|RSS|@ウィキご利用ガイド | 管理者にお問合せ
|ログイン|